Livet är härligt och spännande! Jag känner mig tillfreds med mig själv och det liv jag lever. Det innebär inte att mitt liv står still, jag är i ständig rörelse och utveckling - vilket ger mig näring och kraft!  

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor.
Mitt liv har så klart över tid förändrats, framförallt så har jag förändrats. 

Det som alltid har känts viktigt för mig är möten med människor. Det är intressant, givande, fascinerande och lärorikt!   

För mig har livet varit som för många andra, upp och ner, skratt och gråt, sorg och glädje, medgång och motgång. Livet är verkligen en skola, där jag är eleven.  

Jag är utbildad undersköterska och har arbetat till största delen inom äldreomsorgen. Jag har också arbetat ideellt i en förening i över 20 år som stöttar anhöriga till personer med missbruksproblem.  Mitt arbete där har  till stor del inneburit att ha samtal, både i grupp och enskilt med personer som många gånger befunnit sig i kaotiska situationer. Under dessa år  arbetade jag även aktivt i styrelsen, de sista sju åren  som ordförande.

Då jag själv gått flera utbildningar så kändes det helt naturligt för mig att hålla kurser och sprida min kunskap, mina erfarenheter vidare. Familjelivskurser, rådgivarutbildningar, alkohol- /drog information, bygga självkänsla och andra personligt utvecklande kurser är några exempel av de utbildningar jag anordnat.

Det har också blivit en hel del föreläsningar under åren, i skolor (både för elever, lärare och föräldrar), företag, frivård och anstalt, kyrkor, socialtjänsten samt vid olika seminarier som berört ämnet alkohol/droger och beroende /medberoende. Nu har jag breddat mina föreläsningar, men de utgår alltid ifrån mina egna erfarenheter och de kunskaper jag har tagit till mig under min livsresa. För mig är det viktigt att det finns en blandning av humor, allvar och budskap i det jag förmedlar.

Under min resa så har jag till sist vågat ta tag i och utveckla förmågor som jag tidigare förnekat att jag hade och faktiskt också var lite rädd för, bland annat min mediala förmåga. Det har i sin tur lett till att jag gör besök i "oroliga" hus, håller seanser, ger healing, ger andlig vägledning med mera.

Efter många år har drömmen om ett alldeles eget företag förverkligats. Det känns otroligt spännande! Här kan jag ägna mig åt det jag brinner för - Människan!

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig. Jag hoppas vi möts!

 

Kontakt